nie marnuj czasu

chcę uprościć sobie pracę

brak reklam w serwisie www.biznesradar.pl oraz z naszej aplikacji mobilnej

nowe alerty (np. powiadomienia o komunikatach publikowanych przez spółki w systemach EBI/ESP)

analiza wartości podatku w rozbiciu na kategorie instrumentów oraz aktywa sprzedane i nadal utrzymywane w portfelu

analiza zmian wartości portfela w czasie wraz z porównaniem do indeksu WIG

szybki i łatwy (już na głównej stronie) dostęp do kursów oraz komunikatów interesujących spółek przechowywanych w radarze, ulubionych lub portfelach

NOWOŚĆ

zapisywanie i odtwarzanie wycen spółek opartych na różnych wskaźnikach (C/Z, C/WK, EV/EBITDA itd.) oraz dowolnie kształtowanej grupie porównawczej

większa liczba prowadzonych portfeli (standardowo max 3) oraz większa liczba alertów ustawionych dla dowolnych instrumentów (standardowo maksymalnie 30)

zapisywanie i w odtwarzanie analiz technicznych przygotowanych w module do analiz

NOWOŚĆ

Głównym celem Biznesradar Plus jest poprawa komfortu pracy inwestora. Można powiedzieć, że to produkt o charakterze użytkowym - pozwala ograniczyć liczbę rozpraszaczy, a dzięki dodatkowym rozwiązaniom wyeliminować zbędne czynności, dając więcej czasu na to, co ważne.


Poniżej znajdziesz opisane wszystkie korzyści, które niesie ze sobą Biznesradar Plus:

Biznesradar Plus

A w przygotowaniu kolejne funkcje i narzędzia, mające usprawnić zarządzanie i monitorowanie inwestycji.

Koszt abonamentu Biznesradar Plus to 229 zł / rok.


To czas na Twoją decyzję

z życzeniami atrakcyjnych zysków


Tomasz Publicewicz

radar informacji, dostępny na stronie głównej, zawiera daty publikacji kolejnych sprawozdań finansowych spółek z radaru lub dowolnego portfela

dostępny na stronie głównej widok 'siatka' umożliwiający jednoczesną obserwację wielu wykresów

NOWOŚĆ

import do portfela historii transakcji z biura maklerskiego, przygotowanych w pliku csv

Plus

+

Premium

BR MAX powstał z myślą o tym, by umożliwić wykorzystanie wszystkich korzyści jakie niosą ze sobą oba nasze produkty premium, bez konieczności zawierania oddzielnych transakcji. Co więcej, dzięki BR MAX możesz korzystać z obu produktów ponosząc niższe koszty, niż wynosi suma cen każdego z nich. Czyli:

MAX =

... no chyba, że potrzebujesz Biznesradar MAX?

wybieram BR MAX